Bokslut och Deklarationer- hjälp med ekonomisk rapportering

Inkomstdeklaration, årsredovisning och bokslut är exempel på lagstadgade krav på företagens ekonomiska rapportering. Gemensamt för dessa är att de är återkommande och är något alla företag måste göra enligt lag antingen vid räkenskapsårets slut eller vid slutet av period (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis). Oavsett om du är ägare av en enskild firma eller ett aktiebolag så är denna rapportering ett krav som Skatteverket och Bolagsverket ställer på svenska företag. Det är också viktigt att den ekonomiska rapporteringen som lämnas in håller god kvalitet.

Bokslut & deklarationer
Vi upprättar delårsbokslut, årsbokslut och deklarationer med bilagor och all annan rapportering som krävs. Vi kan om Du önskar sköta rapportering och information till övriga intressenter också, t.ex. delägare, bank etc.

Affärs- & skatterådgivning

Bolagsbildning
Vi hjälper Dig att starta upp Din verksamhet. Genomgång av affärsidé, val av företagsform, finansiering, registrering, kontakter med bank och myndigheter och all den hjälp Du behöver.

Skattefrågor
Vi har en kontinuerlig uppdatering av nyheter och förändringar i skattelagsstiftningen.