Hjälp med bokföring och redovisning!..

Bokföring och redovisning kan beskrivas som ett sätt att föra bok över ett företags ekonomiska medel. Enligt bokföringslagen ska alla näringsidkare bokföra och utöver själva kravet att föra bok så måste alla siffror vara rätt registrerade. Dessa siffror redovisas sedan till olika intressenter och myndigheter för att visa att du har kontroll på ditt företags ekonomi och att dina affärer är i god ordning. Det är många företagare som behöver professionell hjälp med bokföring och redovisning. Som Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper vi till med företagets ekonomiska händelser.

Våra Tjänster

Vår verksamhet utvecklas ständigt med inriktning mot alla typer av ekonomiska tjänster.
Våra kunder består av små och medelstora företag i alla typer av företagsformer, enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt aktiebolag.

Vi på larom erbjuder dig och ditt företag ett brett utbud med tjänster inom ekonomi:

 •   Löpande redovisning
 •   Upprättande av skattedeklaration
 •   Löner
 •   Betalservice
 •   Upplägg av den interna administrationen
 •   Bokslut
 •   Årsredovisning
 •   Koncernredovisning
 •   Skräddarsydda rutiner
 •   Ekonomiska konsultationer
 •   Bolagsärenden

Löpande redovisning
Vi tar hand om den löpande redovisningen, antingen i våra egna system eller hos dig. Det innebär att vi kontrollerar att materialet är komplett, att vi ansvarar för att skattedeklarationer och övrig rapportering är klar i tid, samt att bokföringen i övrigt följer de lagar och regler som finns.

Du får varje månad en rapport om bolagets ställning och om Du så önskar, en grundlig genomgång av den ekonomiska ställningen.

Föredrar Du att sköta den löpande redovisningen själv eller med egna medarbetare, kan vi fungera som rådgivare, stötta med våra kunskaper eller hjälpa till med utbildning.