Våra Tjänster

Vår verksamhet utvecklas ständigt med inriktning mot alla typer av ekonomiska tjänster.
Våra kunder består av små och medelstora företag i alla typer av företagsformer, enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt aktiebolag.

Vi på larom erbjuder dig och ditt företag ett brett utbud med tjänster inom ekonomi:

 • Löpande redovisning
 • Upprättande av skattedeklaration
 • Löner
 • Betalservice
 • Upplägg av den interna administrationen
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Skräddarsydda rutiner
 • Ekonomiska konsultationer
 • Bolagsärenden

Löpande redovisning
Vi tar hand om den löpande redovisningen, antingen i våra egna system eller hos dig. Det innebär att vi kontrollerar att materialet är komplett, att vi ansvarar för att skattedeklarationer och övrig rapportering är klar i tid, samt att bokföringen i övrigt följer de lagar och regler som finns.

Du får varje månad en rapport om bolagets ställning och om Du så önskar, en grundlig genomgång av den ekonomiska ställningen.

Föredrar Du att sköta den löpande redovisningen själv eller med egna medarbetare, kan vi fungera som rådgivare, stötta med våra kunskaper eller hjälpa till med utbildning.

Bokslut & deklarationer
Vi upprättar delårsbokslut, årsbokslut och deklarationer med bilagor och all annan rapportering som krävs. Vi kan om Du önskar sköta rapportering och information till övriga intressenter också, t.ex. delägare, bank etc.

Affärs- & skatterådgivning

- Bolagsbildning
Vi hjälper Dig att starta upp Din verksamhet. Genomgång av affärsidé, val av företagsform, finansiering, registrering, kontakter med bank och myndigheter och all den hjälp Du behöver.

- Skattefrågor
Vi har en kontinuerlig uppdatering av nyheter och förändringar i skattelagsstiftningen.