Aktuellt

Vi är ledamöter i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. SRF:s etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner.

larom redovisning arbetar inom REKO
Reko-Standard för redovisningskonsulter

Vilka måste arbeta enligt REKO?
Det är de auktoriserade konsulterna (medlemmar i Far eller SRF) som har kravet på sig att följa Reko, men alla redovisningskonsulter kan arbeta enligt den nya standarden. Det är också något som rekommenderas eftersom Reko säkerställer att konsulten arbetar organiserat med fokus på kunden.

Vad är syftet med REKO?
Syftet med Reko är att skapa en enhetlig svensk standard för redovisningstjänster och en kvalitetshöjning på redovisningskonsulterna och det arbete de utför.
Reko innebär även att de auktoriserade konsulterna kan skriva en bokslutsrapport som är en form av kvalitetsstämpel på att bokslutet är upprättat efter gällande lagar och regler.

Med Reko säkerställer du kvaliteten i varje led i bokföringsprocessen. De övergripande kontroller och rimlighetsbedömningar som redovisningskonsulten gör genom att arbeta efter Reko säkerställer att bokföringen blir så fullständig och korrekt som möjligt.